Nieuwe energielabel zorgt voor opstartproblemen

Per 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel ingevoerd voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Naast dit uitgebreidere label is ook per 1 januari de advertentieverplichting aangescherpt. Het is vanaf die datum verplicht om het label te vermelden als men een vastgoedobject (koop of huur) via een commercieel medium (funda, Facebook, website of etalage) aanbiedt op de markt.

Overleg met Binnenlandse Zaken

Als NVM is er eind vorig jaar intensief contact gehad met het ministerie. Daarbij hebben we - los van het feit dat de details pas op het laatste moment bekend werden - al in een vroeg stadium aangegeven dat zowel de invoering van een uitgebreider label (met energie-adviseur die ter plekke langs komt) als de aangescherpte advertentieverplichting een grote druk op de beschikbare adviseurs legt. En dat niemand gebaat is bij een stagnerende woningmarkt omdat er geen labels kunnen worden opgenomen en afgegeven.

Het ministerie heeft er echter voor gekozen geen overgangs- of gewenningsperiode te hanteren en de plannen ongewijzigd door te zetten.

Inmiddels bereiken ons echter de berichten dat het gevreesde tekort aan adviseurs inderdaad leidt tot langere wachttijden voor het aanvragen van een label. Daarnaast blijkt dat de website Qbisnl.nl niet echt up to date is met betrekking tot (gecertificeerde) energie - adviseurs. De NVM blijft daarom continu in overleg met het ministerie om deze problematieken onder de aandacht te brengen.

De eerlijkheid gebiedt ons echter wel te zeggen dat er op dit moment geen pasklare oplossingen zijn om de afgifte van labels op één of andere manier te versnellen. Het is derhalve raadzaam om  als makelaar verkopers en verhuurders te blijven wijzen op de noodzaak tijdig een energielabel aan te vragen.

Aangezien het ILT naar verwachting de boetes de komende tijd verder gaat verhogen voorkomt dit dat verkopers en verhuurders geconfronteerd worden met een (hoge) boete bij adverteren zonder label.

Voor meer informatie over het aanvragen van een energielabel in Apeldoorn en omgeving kan er contact worden opgenomen met ons kantoor.